Pour un avenir plus équitable

 

 
 
 

Het Pascale Couturier Fonds ?

De v.z.w. werd opgericht in 1985. Het fonds wil tegemoetkomen aan noden van jongeren uit de Bijzondere Jeugdbijstand over gans het land die een chaotische kindertijd of - jeugd hebben gekend.

In de overgangsperiode naar de meerderjarigheid is deze P.C.F. steun bedoeld als aanvulling naast de structurele steun van de overheid. De financiële hulp richt zich naar alle jongeren, maar vooral naar studerende jongeren die de stap zetten in de wereld als jong-volwassenen.

Het P. Couturierfonds wil deze jongeren een duw in de rug geven, een steun in de verhoging van hun kansen. Dit zonder onderscheid te maken in afkomst, cultuur en -of overtuiging van de jongere en precies daar waar de jongere de nodige hulp vanuit de reguliere wetgeving moet missen.