Het Pascal Couturierfonds helpen Bij middel van uw steun?

Sedert 30 jaren en dank zij uw steun wil het P.C.F. via 7 commissies die het ganse land bestrijken, jongeren financiëel helpen. De commissieleden luisteren, geven morele steun, bespreken de aanvragen voor financiële steun en faciliteren een varia van hulp.  Op de wijze kunnen jongeren een betere start nemen naar zelfstandigheid.
 
U kunt hen daarbij helpen:
  • Door lid te worden van de v.z.w.: De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 20 €
  • Door een gift op de rekening hieronder.
  • Door voor te stellen dat bij gelegenheid van een activiteit of event (B.v.b. huwelijk), een donatie zou bezorgd worden ten voordele van het Fonds.
  • Door het P.C.F. te laten kennen via samenkomsten, events of debatmomenten.
  • Bij middel van de organisatie van culturele- of sportieve activiteiten ten voordele van het Fonds.
  • Door legaten ten voordele van het P.C. Fonds.

Elke donatie van minimum 40€ is fiscaal aftrekbaar. Het attest wordt onmiddellijk bezorgd aan de donateur. IBAN rekening van het P.C.F. : BE80 6300 2215 6677. Niettegenstaande erkend door overheden als een onmisbaar initiatief, wordt het Pascal Couturierfonds alleen gefinancierd dank zij de vrijgevigheid van privépersonen en andere fondsen zoals de Koning Boudewijnstichting, de Rotary, Stichting Securex, e.a.