Pascal Couturierfonds

Het Fonds Pascal Couturier is begin 2021 in vereffening gegaan en heeft al zijn activiteiten stopgezet.

Iedereen wordt van harte bedankt voor de inzet bij het werk, de steun, de giften en de getuigenissen.