Wat kan de jongeren verwachten ?

Naargelang de omstandigheden en de mogelijkheden, de bestaande behoefte en de effectieve vraag :

  • Een luisterend oor en morele ondersteuning;
  • Informatie over de haalbaarheid van de vraag van de jongere en de hulp die kan verschillen van commissie tot commissie, met eventueel de mogelijkheid van een verwijzing naar andere deskundige diensten;
  • Financiële hulp of renteloze leningen. Financiële facilitering ter ondersteuning van zelfstandigheid via doelen zoals steun voor wonen, meubilairaankoop en andere meer gevarieerde hulp.
  • Financiële hulp bij schoolonkosten (PC aankoop, aankoop van divers schoolmateriaal, steun bij schoolreizen of vervoer,...).

Een jongere kreeg gemiddeld 400€ aan jaarlijkse steun waarvan:

  • 50 % voor schoolonkosten.
  • 10 % voor vervoer.
  • 30 % voor installatiekosten of meubilair.
  • 5 % om gezondheidsredenen.
  • 5 % voor diverse onkosten..

Onkosten

Alle leden van het P. Couturierfonds zijn vrijwiligers en de vereniging wil haar administratieve- en werkingsonkosten tot een strict minimum herleiden. Voor de jongere is de hulp gratis.

Contact

Indien het project u interesseert, neem dan contact op met één der Commissies.